วันธงชาติไทย

สารบัญ

“ชัชชาติ” นำบุคลากร กทม. เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย?

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำบุคลากร กทม. เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสวันธงชาติไทย

(28 ก.ย.65) เวลา 8.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน (วันธงชาติไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 นำโดย กทม. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร กทม. ร่วมเชิดชูธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

กิจกรรมดังกล่าวมีนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักอนามัย​ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง รวมถึงข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ร่วมกิจกรรม

ในช่วงเวลาเดียวกัน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร​ เขตพระนคร​ โดยมีนางวันทนีย์​ วัฒนะ​ รองปลัดกรุงเทพมหานคร​ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร​ (เสาชิงช้า)​ เขตพระนคร ร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนเป็นวันชาติที่สำคัญ เป็นวันธงชาติไทย ธงถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของประเทศ ธงชาติไทยเดิมมีหลายรูปแบบ จวบจนสมัยรัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๔๖๐ และทรงกำหนดความหมายของสีธงว่า สีแดง หมายถึง ชาติ ประชาชน สีขาว ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของประเทศ เป็นเครื่องเตือนใจให้คนหนุ่มสาวระลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาผืนแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว หลอมรวมความรักสามัคคีเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในชาติ ส่งผลให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

ทั้งนี้ กทม.ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนในชาติและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงชาติไทย นอกจากนี้ กทม.ยังได้ประดับธงชาติไทยในอาคารราชการภายใต้สังกัด